Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Promesa dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wójt Gminy Marek Jamborski, odebrał promesę dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na utworzenie Klubu Senior+ w kwocie 58 051,05 zł, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior+”.

Promesę wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Stanisław Szwed.

 

W trakcie uroczystości zostały również wręczone promesy w ramach Programu „Maluch+”. Przypominamy, iż nasza gmina otrzymała dofinansowanie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie: 150 400,00 zł, całość zadania to 168 000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów, tj. 16 miejsc w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

Źródło fotografii: Referat Promocji i Rozwoju Gminy Wielka Wieś

2020-01-07