Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt OZE - zestawienie urządzeń oraz cen po przetargu

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

 

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

Informacje w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę.

 

Informacje dotyczące pomp ciepła zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym ze względu na możliwy czas na wniesienie odwołań do wybory oferty.

 

Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.

 

Legenda:

Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:

Zielony - na budynku mieszkalnym do 300 m2

Niebieski - na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2

Żółty - poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-01-31