Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt OZE - najnowsze informacje

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Szanowni mieszkańcy,

chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

 

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:

1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: firma Hymon Energy Sp. z o.o.
2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: firma SANITO Sp. z o.o.
3. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: firma FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.
4. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: firma SANITO Sp. z o.o.
5. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: firma SANITO Sp. z o.o.

 

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie, gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-04-02