Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Uprzejmie informujemy, iż 27.01.2020 r.  Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie:

 

  • części II w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych czas na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Po tym okresie a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała dokumentacja przetargowa musi zostać przekazana celem kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać umowę na realizację zadania.

Jednocześnie informujemy iż w temacie I części (instalacje solarne), III części (kotły na pellet) oraz IV części (instalacji fotowoltaicznych) cała dokumentacja przetargowa jest w Urzędzie Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej.

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-01-30