Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” ZADANIE FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .

Realizowany w dwóch formach :

1/ świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W tej formie będą przyznawane uczestnikom programu godziny usługi opieki wytchnieniowej , mające na celu odciążenie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad osobami zależnymi.

2/ świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W tej formie zostaną zorganizowane 14 dniowe turnusy odciążeniowe , mające na celu wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Osobista, stała opieka nad niepełnosprawną osobą bardzo powoduje, że członkowie rodzin muszą podporządkować swój czas, zajęcia a często i przeorganizować całe życie pod kątem opieki nad taką osobą, co stanowi olbrzymie obciążenie psychofizyczne.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

GOPS w Kocmyrzowie Luborzycy dysponuje wolnymi miejscami do opieki dziennej i na turnusy. Zapraszamy do kontaktu i zapisów.

Osoba do kontaktu: Joanna Siudek tel.12 387 11 10 wew. 4

2023-06-07