Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Prawo do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny” - informacje

Na prośbę Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zamieszczamy informację dotyczącą naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”.

 

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza kolejną, 3 edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. Do tej pory już 16 podmiotów otrzymało takie prawo. W tym roku także zapraszamy kolejne lokalne podmioty do ubiegania się o znak Marki.

Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości jest: wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska, wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”, tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem, wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Jakości Spichlerz Koronny mogą ubiegać się podmioty będące:

a) przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
b) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa i faktycznie działający na tym obszarze
c) organizacje posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy
d) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające oddział i działające na obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Ze względu na stan epidemiologiczny, zgodnie z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Jakości „Spichlerz Koronny” przyznawanie Znaku w tym roku odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

a) dla produktów spożywczych,
b) dla produktów rękodzielniczych oraz użytkowych,

Wnioski można składać w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl

 

Dokumentacja aplikacyjna:

Regulamin przyznawania znaku

Formularz zgłoszeniowy produktów i usług

Kryteria oceny dla produktów

Kategorie produktów

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

2021-07-21