Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie GZOSPGKL w którym udział wziął Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz zaproszeni goście min. Radni Gminy.

Mowa tutaj o Przewodniczącej Rady Gminy - Małgorzacie Doniec, Przewodniczącej Komisji Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - Jadwidze Łach i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - Władysławowi Zięciak. Druhowie w sposób szczególny podziękowali radnym za bardzo dobrą współpracę, nieustanne wsparcie, oraz otwartość na inicjatywy podejmowane przez OSP.

 

Wczorajsze posiedzenie było także okazją do omówienia bieżących spraw i planów na przyszłość w jednostkach OSP. Warto tutaj wspomnieć że straży pożarnych w naszej gminie mamy 11, a skupiają w swe szeregi ponad 400 członków, gotowych nieść pomoc

potrzebującym, zabezpieczającym bezpieczeństwo na drogach podczas wypadków i imprez, oraz edukują i są inicjatorami wielu przedsięwzięć.

 

Zaproszeni goście podziękowali za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

 

2024-03-22