Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podsumowanie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W roku 2023 r., dzięki wprowadzeniu do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nowych rozwiązań, zwiększeniu finansów oraz podjęciu współpracy z Fundacją Zwierz z Bierunia w ramach akcji AkcjaKastracja!, udało się zrealizować wiele planów mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, lepszą opiekę nad zwierzętami towarzyszącymi i kotami wolno żyjącymi.

W 2023 r. ze środków własnych Gminy oraz dzięki dotacji w wysokości 5 000 zł, pozyskanej z Fundacji ZWIERZ na zabiegi kastracji i chipowania, udało się sfinansować:

Kastrację 138 zwierząt (13 suk, 5 psów, 88 kotek i 32 kocurów);

Chipowanie 131 zwierząt (psów, kotów);

Leczenie i profilaktykę 30 zwierząt;

/ koszt łączny w.w zabiegów – 31 537,5 zł/

Zakup karmy dla kotów wolno żyjących za kwotę 2 298,64 zł;

Zakup czytnika mikrochipów dla zwierząt (219,00 zł);

Zakup 4 szt. żywołapek dla zwierząt (418,00 zł);

Zakup 2 szt. klatek kennelowych dla zwierząt (383,00 zł);

Zakup 3 szt. transporterów dla zwierząt (179,97 zł)

Klatki służyć będą mieszkańcom, w tym w szczególności opiekunom kotów wolno żyjących, w celu bezpiecznego i łatwego odłowienia, transportu i utrzymania zwierząt po zabiegu kastracji.

Czytnikiem chipa będzie dysponować pracownica Urzędu Gminy, która po otrzymaniu zgłoszenia o zabezpieczeniu przez mieszkańca zwierzęcia bezdomnego, przed zleceniem jego odbioru przez schronisko, weryfikować będzie możliwość ustalenia właściciela poprzez sprawdzenie chipa.

Współpraca z Fundacją Zwierz z Bierunia w ramach akcji #AkcjaKastracja! pozwoliła nie tylko pokrycie kosztów dodatkowych zabiegów kastracji i chipowania zwierząt, ale również umożliwiła pracownikowi odpowiedzialnemu za opiekę nad zwierzętami korzystanie z pomocy prawnej oraz udział w szerokiej gamie szkoleń. Współpracę kontynuować będziemy również w 2024 roku.

W 2023 roku dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Radnych i Sołtysów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz opieki nad zwierzętami, udało się również znaleźć wiele wspaniałych, nowych domów dla zwierząt utrzymywanych w złych warunkach.

Korzystając zatem z okazji podsumowania Programu, składamy serdeczne podziękowania dla Mieszkańców Naszej Gminy, zaangażowanych w pomoc zwierzętom, w szczególności opiekunom kotów wolno żyjących, osobom zabezpieczającym na swoich posesjach zwierzęta zbłąkane, do czasu odebrania ich przez właściciela; Radnym i Sołtysom, współpracującym z Urzędem szczególnie w terenie, podczas różnych interwencji; lek. wet. Mariuszowi Czerwonce wraz z zespołem weterynarzy z gabinetu w Prandocinie Wysiołku, z którymi współpraca opierała się nie tylko na zapisach umowy, ale również na pomocy i poradzie po godzinach pracy, za zaangażowanie i profesjonalną pomoc; Pracownikom CentrumHodowlane.pl za pomoc i opiekę nad zwierzętami dzikimi z terenu Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, udzielaną z miłością, pasją i profesjonalizmem.

Dziękujemy serdecznie Fundacja Dla Zwierząt La Fauna - interwencje i adopcje, DAR SERCA Fundacja Dla Zwierząt oraz KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z którymi dane Nam jest współpracować w trudnych chwilach, jak i każdej z organizacji, działającej samodzielnie na terenie Naszej Gminy za serce dla zwierząt i otwieranie przed nimi nowego, lepszego świata.

Zachęcamy mieszkańców do kastrowania i chipowania swoich zwierząt, zapraszamy mieszkańców, szczególnie z ciężką sytuacją finansową, do korzystania z dofinansowania do w/w zabiegów, które Gmina Kocmyrzów-Luborzyca kontynuuje w tym roku.

Dodatkowo informujemy, że w 2024 r. w ramach opieki nad zwierzętami, podjęto współpracę z podmiotami oferującymi najkorzystniejsze warunki:

Zwierzęta bezdomne, koty, psy ranne w wyniku zdarzeń komunikacyjnych – JUKO Sp. z o.o. prowadzące Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu (RAFIK, ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław);

Dzikie ranne zwierzęta – Łukasz Styrylski, CentrumHodowlane.pl, prowadzący ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt przy ul. Skotnickej 11, 32-085 Tomaszowice;

Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi + wsparcie mieszkańców w opiece nad zwierzętami towarzyszącymi – lek. wet. Mariusz Czerwonka, Prandocin Wysiołek 61, 32-090 Słomniki;

Utylizacja zwłok zwierzęcych z terenów publicznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca VIA Władysława Zaporowska, Czarnochowice 530C/72, 32-020 Czarnowchowice.

Gdzie należy zgłaszać interwencje?

Zwierzęta bezdomne, koty i psy ranne w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, dzikie ranne zwierzęta, martwe psy i koty na terenach publicznych Gminy:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tel.: 12 387 14 10 wew. 16 w godzinach pracy urzędu;

Komisariat Policji w Słomnikach, tel.: 47 834 61 11

Padłe dzikie zwierzęta:

  1. a) na terenach publicznych Gminy, przy drogach gminnych:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tel.: 12 387 14 10 wew. 16 w godzinach pracy urzędu;

Komisariat Policji w Słomnikach, tel.: 47 834 61 11

  1. b) przy drogach powiatowych:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, tel.: 12 622 10 26

  1. c) przy drodze wojewódzkiej:

Zarząd Dróg Wojewódzkich, tel.: 12 386 38 30

Chęć skorzystania z dofinansowania do kastracji i chipowania zwierzęcia, opieka nad kotami wolno żyjącymi:

kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy, Gabrielą Wójcik w celu przeprowadzenia rozmowy o charakterze krótkiego wywiadu i wymiany informacji, tel. 12 387 14 10 wew. 16, jednak zachęcamy do kontaktu osobistego, pokój 23C, I piętro, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (prosimy o wcześniejsze, telefoniczne potwierdzenie obecności pracownicy, ze względu na charakter pracy w terenie).

Psy towarzyszące (mające właściciela/opiekuna), które samowolnie opuszczają posesję i mogą stwarzać zagrożenie dla innych zwierząt, ludzi i siebie samych:

Komisariat Policji w Słomnikach, tel.: 47 834 61 11

/Gmina odpowiedzialna jest za zwierzęta bezdomne i koty wolno żyjące, Wójt Gminy nie posiada kompetencji do interwencji, karania czy na tej podstawie odbierania zwierząt ich właścicielom/

Zwierzęta utrzymywane w złych warunkach (reagujmy!):

Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami;

Komisariat Policji w Słomnikach, tel.: 47 834 61 11;

Powiatowy Lekarz Weterynarii, tel.: 12 411 25 69

/Gmina odpowiedzialna jest za zwierzęta bezdomne i koty wolno żyjące, Wójt Gminy nie posiada kompetencji do interwencji, karania, nakazywania mieszkańcom poprawy, a postępowanie ws. odbioru zwierzęcia może wszcząć na wniosek któregoś z w/w Organów/

Przypominamy również o zakładce POMAGAMY ZWIERZĘTOM https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../pomagamy.../ , dostępnej na Naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczane są informacje dot. zwierząt zagubionych lub szukających domu. Informacje do zamieszczenia w zakładce, wraz ze zdjęciami zwierząt, można przesyłać na adres mailowy: zwierzeta@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Mieszkańcy! Dbajmy o swoje zwierzęta, bądźmy czuli w stosunku do zwierząt dzikich, bezdomnych i wolno żyjących, potrzebujących Naszej pomocy. Kastrujmy, chipujmy zwierzęta, by zadbać o ich zdrowie i ograniczyć ich bezdomność czy nadmierną populację. Zabezpieczajmy swoje zwierzęta, by nie stwarzały zagrożenia dla innych, dbajmy o odpowiednie warunki ich utrzymania. Są to istoty świadome i czułe, którym należy się odpowiednia opieka i szacunek. To, jak traktujemy zwierzęta, odzwierciedla Nasze człowieczeństwo.

 

„Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.”

- Artur Schopenhauer

Skąd się bierze bezdomność? – poniżej film:

https://www.facebook.com/reel/184892277980288

2024-02-26