Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy

Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza”

 

Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na:

- budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie

ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem

betonowym;

- przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod

projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu

ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni;

- budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej;

- budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego);

- wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

 

Planowany termin realizacji zamówienia: do 19.06.2024 r.

Kwota: 452 530,51 zł brutto

 

Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.:

PERFEKT Przemysław Walczyk

  1. Kryspina Żeleńskiego 19,

32 – 060 Kryspinów

 

2024-03-15