Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Otwarcie placu zabaw w Marszowicach

W sobotę 9 września br. w Marszowicach odbyła się uroczystość otwarcia nowego placu zabaw i rekreacji, który powstał dzięki wspólnym działaniom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i lokalnej społeczności mieszkańców tej miejscowości. Uroczystość w Marszowicach rozpoczęło powitanie, przez Sołtysa tej miejscowości, Andrzeja Natkańca mieszkańców Marszowic oraz przybyłych na tę symboliczną uroczystość Gości, wśród których byli: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Okrajek, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Krzysztof Świerczek – członek Zarządu PKP Intercity, Jolanta Król – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie, Barbara Kawa – Wiceprezes Zarządu LGD Korona Północnego Krakowa, ksiądz Tadeusz Majcher - proboszcz parafii w Luborzycy, Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesław Wójcik, druh Stanisław Kułaga -  Prezes OSP Marszowice, Anna Nowak – Prezes Stowarzyszenia „Za miastem” oraz Maria Pęchalska - Dyrektor SP im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy. Po powitaniu, pan A. Natkaniec, przypomniał zebranym „drogę”, która ostatecznie doprowadziła do powstania nowoczesnego placu zabaw w Marszowicach.

Kolejnym punktem uroczystości w Marszowicach było uroczyste przecięcie symbolicznej, biało-czerwonej wstęgi, które równoznaczne było z przekazaniem placu mieszkańcom Marszowic. Tego symbolicznego aktu dokonali: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Sołtys Marszowic Andrzej Natkaniec, Prezes OSP Marszowice druh Stanisław Kułaga, Prezes Stowarzyszenia „Za miastem” Anna Nowak oraz dwójka najmłodszych mieszkańców Marszowic Ania i Krzyś. Następnie, uroczystego obrzędu poświęcenia nowego obiektu, dokonał proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher.W dalszej części marszowickich uroczystości, z krótkim wystąpieniami do ich uczestników, zwrócili się pan Marek Jamborski oraz pan Krzysztof Świerczek, który odczytał skierowany do lokalnej społeczności Marszowic list gratulacyjny Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Wystąpienia te zakończyły oficjalną część otwarcia nowego placu zabaw i rekreacji w Marszowicach. Od tej chwili nowy plac zabaw znalazł się całkowicie we „władaniu” najmłodszych mieszkańców Marszowic.                                                                                                                           

Nie był to jednak koniec sobotnich atrakcji w Marszowicach, bowiem tuż po otwarciu placu zabaw, rozpoczął się piknik integracyjny dla mieszkańców, zorganizowany pod hasłem „Razem możemy więcej”. Piknik ten pełen był licznych atrakcji przygotowanych dla starszych i młodszych jego uczestników. Było więc „specjalne „rowerowe miasteczko”, tor przeszkód, „dmuchańce”,mecz piłki nożnej, prezentacja sprzętu OSP Marszowice, decupage dla seniorów i wiele, wiele innych atrakcji. W Marszowicach wystąpił również zespół wokalny „Wspomnienie”, którego koncert przyjęty został przez publiczność gromkimi oklaskami.

2024-03-15