Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Opłata za odpady komunalne - do 15.05.2022

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin płatności II raty w/w opłaty przypada na dzień 15.05.2022 roku.

Z uwagi na odnotowanie wielu przypadków błędnie wyliczonych wpłat za I ratę, której termin płatności przypadał na dzień 15.03.2022 r., przypominamy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Wyliczając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kierować się więc poniższym wzorem:

Liczba mieszkańców x stawka opłaty x 3 (liczba miesięcy w kwartale) = wysokość kwartalnej opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33 zł. od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stawka ulgi za kompostowanie wynosi     4 zł. miesięcznie  od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Prosimy o zweryfikowanie wpłat i ewentualne uzupełnienie brakujących kwot.2022-05-04