Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Oficjalne stanowisko Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szanowni Państwo,

w związku z faktem podjęcia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wysiołku Luborzyckim, która przeznaczona będzie na cele inwestycji Gminy w zakresie realizacji zadań własnych informujemy, że powyższa Uchwała daje możliwość zakupu nieruchomości z zachowaniem wymaganej prawem procedury nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządową. Jednocześnie informujemy, iż zostanie sporządzony niezależny operat szacunkowy określający wartość nieruchomości adekwatną do obecnej sytuacji rynkowej.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wśród Radnych omawiana była potrzeba zabezpieczenia lokalizacji dla gabinetów terapeutycznych, logopedycznych, biofeedback i psychologicznych, jak również potrzeba utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Faktem jest również to, że rozmowy dotyczyły także możliwości zlokalizowania w budynku Samorządowego żłobka dla dzieci, które w wyniku braku miejsc, nie zostały przyjęte. Planowana do zakupu nieruchomość znajduje się w pobliżu żłobka, przedszkola i szkoły, w chwili zakupu zostanie wykorzystana celem realizacji zadań udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej jak również wczesnego wspomagania.

2021-06-02