Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

 1. Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
 2. Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
 3. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
 4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
 5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
 6. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
 7. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
 8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
 9. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
 10. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
 11. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.

Jednocześnie informujemy, iż gmina Kocmyrzów-Luborzyca prowadzi działania zmierzające do wyposażenia w podobne urządzenia, kolejne placówki edukacyjne.

 

2018-12-12