Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Oceny energetyczne budynków - informacja

Uprzejmie informujemy, że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie w swoich Gminach.

Obecnie UMWM nie wykonuje ocen energetycznych na terenie Gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Subregionu Małopolski Zachodniej i Subregionu Sądeckiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Trwa procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który będzie wykonywał oceny energetycznie na przedmiotowych obszarach.

Wykonywanie ocen energetycznych zostanie wznowione w czerwcu br. Gminy zostaną poinformowane o dokładnym terminie realizacji ocen energetycznych na ich terenie.

Audytorzy/Ankieterzy działający na zlecenie UMWM posiadają identyfikatory wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/pamietaj-wykonanie-oceny-energetycznej-budynku-przez-urzad-jest-bezplatne

2021-05-25