Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obowiązek wymiany kotłów węglowych

 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany.

Kotły pozaklasowe potocznie, zwane kopciuchami, powinny zostać wymienione do końca 2022 roku, z kolei do końca 2026 roku o tym obowiązku powinny pamiętać osoby używające kotłów klasy 3 i 4.

Od stycznia 2023 roku zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do kwoty 7 000,00 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020 „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca” (Działanie 4.4.1).

Jednocześnie chcemy podkreślić, że uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca” (Działanie 4.4.1), jest możliwe w sytuacji, gdy wydatki związane z wymianą pieca ponoszone są nie wcześniej niż data zawarcia umowy z Gminą. Podpisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest stwierdzenie ewentualnej termomodernizacji budynku przed wymianą pieca.

Zachęcamy do składania wniosków jeszcze w tym roku kalendarzowym, zważywszy na konieczność wykonania oceny energetycznej, nawet jeśli planują Państwo wymianę urządzeń grzewczych w 2022 roku.

Zatrudnieni w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Ekodoradcy dodatkowo udzielą Państwu informacji dotyczących innych programów dofinansowujących w zakresie wymiany źródła ciepła oraz działań termomodernizacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Duk – Ekodoradca
Justyna Żelazny – Ekodoradca

Parter, pok. nr 9, tel. 12 387 14 10, wew. 41
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

2021-11-25