Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nabór do projektu "P jak Pracuj"

Na prośbę Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI z Krakowa, zamieszczamy informację o naborze do III edycji projektu "P jak Pracuj" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt kierowany jest do:
 -osób w wieku 30 lat i więcej
 -osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie:  miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego
-osób pozostających  bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
 -osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50. roku życia
2. długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
3. z niepełnosprawnościami
4. z wykształceniem maksymalnie średnim
5. kobiety
Więcej informacji o projekcie w treści ogłoszenia oraz ulotce:
2020-01-07