Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nabór dla OSP 2021 - Powiat Krakowski

Zarząd Powiatu Krakowskiego Uchwałą Nr 127/2021 dnia 15 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2021-2023 „Bezpieczny Powiat Krakowski”, działanie „Wspieranie służb ratowniczych”.

Termin składania wniosków: 19.04.2021 r. do 10.05.2021 r.

Przeznaczenie dotacji: na zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krakowskiego poprzez podnoszenie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym dla grup specjalistycznych działających w ramach jednostek OSP, która wpływa na minimalizację skutków zdarzeń losowych, poprzez:

1) dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń

2) dofinansowanie do zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie

3) dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu.

 

 

Grafika: Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania:
2021-04-22