Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Modernizacja boiska sportowego w Luborzycy w trakcie realizacji

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

 

Trwa realizacja inwestycji dot. modernizacji ogólnodostępnego boiska sportowego w Luborzycy położonego w niedalekim sąsiedztwie kompleksu edukacyjnego.

Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej na poliuretanowo-gumową z odwodnieniem płyty, ogrodzenie oraz montaż sprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki i koszykówki). Zamontowane zostaną obiekty małej architektury: ławki i kosze na śmieci oraz tablica informacyjna o współfinansowaniu zadania przez Województwo Małopolskie.

 

Koszt realizacji zadania: 389 188,22 PLN

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego: 136 000 PLN.

 

 

Trwają ostatnie prace przy modernizacji boiska sportowego w Luborzycy. Boisko będzie oświetlone, zamontowany zostanie monitoring.

Wkrótce obiekt zostanie odebrany i oddany do użytku mieszkańcom.

 

2019-08-07