Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim

 

W ramach projektu edukacyjnego nt. zanieczyszczenia i ochrony powietrza w zadeklarowanej przez gminę – Szkole Podstawowej im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim, na zewnątrz budynku, został zamontowany komplet urządzeń w postaci miernika zanieczyszczenia powietrza i tablicy informacyjna LED wyświetlającej aktualny stan jakości powietrza. Urządzenia posłużą do monitowania jakości powietrza w obrębie placówki.

Komplet urządzeń został przekazany przez Województwo Małopolskie w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Marszałkowski zobowiązał się pokryć koszty zakupu, montażu i gwarancji dla kompletu urządzeń przez okres dwóch lat.

2023-06-13