Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Małopolskie świetlice wiejskie 2024

W dniu 25.01.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach naboru „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na doposażenie obiektów służących społeczności lokalnej jako miejsce organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich, spotkań sołtysów i mieszkańców sołectw z przedstawicielami władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwami, spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa. Zostały wytypowane 4 obiekty w miejscowościach: Maciejowice, Łuczyce, Goszyce oraz Kocmyrzów.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi do 30 000 zł dla jednego obiektu, co stanowi nie więcej niż 70% wartości zadania.

Przewidywana wartość wyposażenia dla obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w miejscowościach Maciejowice, Łuczyce oraz Goszyce wynosi 42 857,14 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania stanowi 30 000 zł. Przewidywana wartość wyposażenia w miejscowości Kocmyrzów wynosi 12 000 zł, a wnioskowane dofinansowanie 8 400 zł.

Celem zadania jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz działalności świetlic wiejskich poprzez zakup wyposażenia na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi oraz rozwoju regionu.

2024-02-26