Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Małopolski Zielony Tydzień 2022

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Zielony Tydzień organizowanego w dniach od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to wydarzenie poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska
i stanowi wyjątkową okazję do promowania działań służących ochronie środowiska.
W tych dniach Ekodoradcy z Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zorganizowali prelekcję edukacyjno-promocyjną w klasach I-III oraz oddziale przedszkola (zerówka).

W ramach kampanii odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Gen. Mariana Langiewicza
w Goszczy oraz Szkołę Podstawową w Maciejowicach, gdzie grupy uczniów klas I-III oraz 6 latków (zerówka) wysłuchały prelekcji na temat ochrony powietrza, segregacji śmieci, możliwości kompostowania, brały także udział w quizie dotyczącym segregacji odpadów. Dzieci zostały pouczone jak najlepiej zadbać o środowisko i jak postępować by nie zanieczyszczać powietrza. Nasi najmłodsi mieszkańcy z zaciekawieniem uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych, za udział w prelekcji najmłodsi zostali nagrodzeni rośliną, która dba o poprawę jakości powietrza.

2022-08-03