Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Informujemy, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwraca się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia określającego sposób odprowadzania nieczystości ciekłych.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (dziennik podawczy, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wypełnione druki należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pocztą na adres Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W pierwszej kolejności sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

Pliki do pobrania:
2023-01-26