Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Wnioski lub opinie należy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl za pomocą załączonego formularza lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca
(z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-NGO”) w terminie: od dnia 27.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r.

2020-10-19