Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane

W ramach realizacji programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez redukcję niskiej emisji, pan Wójt Marek Jamborski podpisał kolejne 89 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na łączna kwotę powyżej 1 130 000 złotych.

Przedmiotowe wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, zewnętrznych środków na realizację projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza).

Pragniemy pokreślić, iż przedmiotowe wsparcie jest tylko kolejnym etapem realizacji ww. programu.

Aktualny stan realizacji projektu:

  • I etap : wymiana 45 pieców wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę: 553 269,01 zł.

  • II etap: wymiana 60 pieców wraz z modernizacją instalacji CO za kwotę: 770 646,48 zł.

  • III etap: wymiana 89 pieców wraz z  modernizacją instalacji CO za prognozowaną kwotę: 1 138 069,50 zł.

Przypominamy, iż ogólna liczba kotłów do wymiany w ramach ww. programu wynosi 311 szt. za łączną kwotę 4 496 946 zł.

2018-12-12