Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wraz z nowym rokiem działalność rozpoczyna Klub Senior+ w Zastowie.

 

Głównym celem działania Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego Seniorów.

 

Uczestnikiem Klubu Senior + może zostać osoba w wieku 60+, będąca mieszkańcem gminy Kocmyrzów- Luborzyca i nieaktywna zawodowo.

Celem prowadzonego kubu jest bogata oferta zajęć i spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, a także zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i inicjowanie działań samopomocowych i wolontaryjnych.

 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. : „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca”, Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. W wyniku tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł na remont budynku, dostosowanie i wyposażenie budynku na potrzeby klubu Seniora.

Całość inwestycji wyniosła 436 468,57 zł i brakująca kwota została pokryta z budżetu gminy.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia budynku obecnie jak i przed remontem.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Klubu Senior + w Zastowie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy. Szczegóły w linku https://kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/index.php?menu=&submenu=&art=36475

 

2023-01-26