Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Szanowni Państwo informujemy, że została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Polską Grupą Górniczą.

Spośród kwalifikowanych dostawców węgla na terenie powiatu krakowskiego, Gmina wskazała chęć współpracy z punktem najbliżej położonym tj. Firmą Handlowo - Usługową mgr inż. Wojciech Kupczyk, 32-095 Widoma ul. Widoma 49.
Po uzyskaniu akceptacji ze Strony PGG – z osobami, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zostanie nawiązany kontakt.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje zawarte są w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wzór wniosku do pobrania

Pliki do pobrania:
2022-11-30