Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja w sprawie projektu OZE

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Uprzejmie informujemy, iż 25.11.2019 r. Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części IV w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych.

 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

 

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych czas na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Po tym okresie a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała dokumentacja przetargowa musi zostać przekazana celem kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać umowę na realizację zadania.

 

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa ocena pozostałych ofert w zakresie: instalacji solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. O ich postępach będziemy Państwa informować.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części IV:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1690656,ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-pn-partnerski-projekt-budowy-instalacj.html

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-11-25