Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja w sprawie oświetlenia na terenie gminy

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że na naszym terenie znajduje się obecnie 2060 lamp.
  • Spośród tej ilości 1797 lamp, zamontowanych na słupach Tauronu, jest objętych umową konserwacyjną z firmą Tauron, która zobowiązana jest na wezwanie gminy usuwać powstałe awarie.
  • Wyjątkiem są lampy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od Prus do Woli Luborzyckiej. Konserwacją tych 263 lamp zajmuje się Urząd Gminy, który w razie konieczności zleca firmie zewnętrznej dokonanie koniecznych napraw nieświecących lamp.
W bieżącym roku przeprowadzono taką konserwację (za łączną kwotę 6983,53 zł brutto), natomiast w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona kolejna konserwacja.

 

2021-12-03