Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w modrenizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

STAROSTA KRAKOWSKI

informuje, że: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie  w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 23 stycznia 2023 r.,  w godzinach od 900 do 1500, jest wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

 

Każdy, kogo dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu ma prawo zapoznać się
w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Nie skorzystanie z możliwości pozyskania informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Uczestnictwo w wyłożeniu, prowadzonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr (+48) 12 260 95 17         w godzinach 700-1500 od poniedziałku do piątku. Pliki do pobrania:
2023-01-26