Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja na temat pracy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. (Dziennik Ustaw poz. 367 z dnia 26.02.2021 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz kolejnymi przypadkami obowiązkowej kwarantanny dla pracowników Urzędu Gminy, wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.

Urząd Gminy oraz podległe jednostki są zamknięte dla interesantów do odwołania.

Jedyną formą uzyskania informacji bądź załatwienia sprawy jest droga telefoniczna, e-mailowa, poprzez ePUAP oraz fax.

Wykaz wewnętrznych numerów w Urzędzie Gminy Kocmyrzów -Luborzyca:

CENTRALA/ DZIENNIK PODAWCZY: 12 387 14 10 lub 12 387 13 11, po zgłoszeniu automatycznej sekretarki proszę wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

 • Dziennik Podawczy: wew. 32
 • Sekretariat: wew. 11
 • Referat Podatków i Opłat: wew. 14, 28
 • Referat Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami: wew. 16, 36
 • Geodezja: wew. 26
 • OZE, numeracja budynków, nazewnictwo ulic: 601 743 496
 • Budownictwo: wew. 24
 • Drogi: wew. 25
 • Ewidencja Ludności: 22
 • Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste: wew. 21
 • Działalność Gospodarcza: wew. 19
 • Biuro Rady Gminy: wew. 17 lub 12 387 16 10
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 33 lub 12 387 11 10, 12 387 11 71
 • Zakład Gospodarki Komunalnej: 12 387 10 35, 795 621 723, 795 621 713
 • Centrum Zarządzania Edukacją: 12 387 11 76
 • Centrum Kultury i Promocji: 12 387 18 11

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca umieszczona jest skrzynka podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu e-mail lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w formie skanu lub w formie papierowej. Jednocześnie informujemy, iż dokumenty są odbierane po 48 godzinnej kwarantannie.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (rejestracja zgonów lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania. Przypominamy, że w takim przypadku wejście do Urzędu Gminy jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos, a także w rękawiczkach jednorazowych. Osoby bez maseczek i rękawiczek nie będą obsługiwane. Zwracamy uwagę, że po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować odpowiednie odległości od innych osób.

Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za podatek można dokonywać przelewem na indywidualne konto bankowe podane na zawiadomieniu w sprawie wysokości opłaty z tytułu odbioru odpadów. W przypadku innych płatności, przelewu środków można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

Konto bankowe do opłat skarbowych oraz wpłat podatku:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224


Nr konta do wnoszenia opłaty skarbowej przez osoby przebywające za granicą:
SWIFT POLU PL PR
B.S. Rzemiosła w Krakowie, oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Konto bankowe do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Kocmyrzowie
46 8589 0006 0160 0680 1645 0247

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

2021-03-01