Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dotycząca projektu OZE

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Uprzejmie informujemy iż 10.01.2020 r. Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie:

 

  • części I w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 815 instalacji solarnych na nieruchomościach prywatnych mieszkańców gmin partnerskich”

 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VIII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

Flexipower Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej

adres: ulica Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska

 

 

  • części III w ramach drugiego postępowania przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 133 instalacji kotłów na pellet”

 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych czas na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Po tym okresie a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała dokumentacja przetargowa musi zostać przekazana celem kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać umowę na realizację zadania.

 

Jednocześnie informujemy iż w temacie IV części postępowania tj. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na na nieruchomościach prywatnych: zostały wygrane dwa odwołania w KIO od wyboru oferty najkorzystniejszej i obecnie dokumentacja przetargowa jest w Urzędzie Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej.

 

II część postępowania tj. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą ciepła powietrzną jest nadal w trakcie oceny.

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-01-10