Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla mieszkańców dotycząca OZE

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Uprzejmie informujemy, iż 16.07.2019 r. w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów/ Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

 

Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

 

Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

  • I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych

  • II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych

  • III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet

Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-07-18