Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„I Przegląd Małopolskiego Krakowiaka” w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca

  Organizacja „ I Przeglądu Małopolskiego Krakowiaka” w Gminie Kocmyrzów  – Luborzyca  to pierwsze wydarzenie folklorystyczne obejmujące swym zasięgiem całe województwo małopolskie.

Przegląd zespołów tańca ludowego to prezentacja:  grup tanecznych profesjonalnych oraz amatorskich działających w przedszkolach/szkołach. Przegląd ma formę konkursową w trakcie której zostaną wyłonione najlepsze zespoły.

Motywem przewodnim przeglądu jest Krakowiak - taniec regionalny i narodowy będący wizytówką naszego regionu.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie różnych form krakowiaka -  od ludowego, opartego na tradycjach i obrzędach do tańca narodowego, scenicznego.

Ponadto, istotą wydarzenia  jest kultywowanie oraz podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionu krakowskiego, a także rozpowszechnianie ich wśród mieszkańców województwa małopolskiego.

https://ckip.pl/pierwszy-przeglad-malopolskiego-krakowiaka/ 

2022-05-31