Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych w Czulicach.

W niedzielę 28 maja br. na boisku sportowym w Czulicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy jednostkach OSP naszej gminy. Zawody te rozpoczął uroczysty przemarsz startujących w nim drużyn, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Przemarszowi, jak i całym zawodom towarzyszyła muzyka marszowa w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora.

 

W Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Czulicach wzięły udział MDP z Goszczy, Łuczyc,Maciejowic, Marszowic oraz Skrzeszowic. Drużyny te wystąpiły w zawodach w składach „mieszanych” (chłopcy i dziewczęta).

 

Zawody MDP rozgrywane zostały w dwu konkurencjach tj. w sztafecie strażackiej i ćwiczeniach bojowych tzw. „bojówce”, na specjalistycznym torze przeszkód, spełniającym wymogi regulaminu CTIF. O ostatecznej klasyfikacji startujących zespołów decydował łączny wynik punktowy uzyskany przez nie w obu konkurencjach.

 

Sędzią głównym zawodów w Czulicach był starszy ogniomistrz Adam Gwóźdź z JRG nr 7 KM PSP w Krakowie, którego wspierali druhowie z naszych gminnych jednostek OSP.

 

Ostatecznie, w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP, najlepsza okazała się MDP OSP Łuczyce, która wyprzedziła MDP OSP Marszowice (II miejsce), MDP OSP Maciejowice (III miejsce), MDP OSP Skrzeszowice (IV miejsce) i MDP OSP Goszcza (V miejsce).

 

Wszystkim drużynom MDP serdecznie gratulujemy, zarówno młodzieży biorącej udział w zawodach jak i druhom OSP poszczególnych jednostek przygotowującym swoje drużyny do zawodów. To praca na kilka tygodni przed samymi zawodami !

 

Zwycięska drużyna z Łuczyc będzie za kilka tygodni reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych.

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom zawodów w Czulicach wręczył ich fundator Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP druhem Zbigniewem Wawro oraz Komendantem Gminnym OSP druhem Andrzejem Szwajcą. Nagrodami tymi były: okolicznościowe dyplomy i puchary oraz nagrody finansowe dla wszystkich drużyn, które uczestniczyły w niedzielnych zawodach.

 

Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP w Czulicach zostały znakomicie przygotowane przez organizatorów, druhów z OSP Czulice oraz wspierające je Panie z KGW Czulice, które zadbały o smaczne posiłki dla wszystkich uczestników.

 

Zmagania młodych druhów spotkały się z dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców Czulic, ale i pozostałych miejscowości naszej gminy.

 

2024-03-15