Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Drugi przetarg na budowę OZE

Drugi przetarg na budowę odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.09.2019 r. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - przekazała ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po jego publikacji, zostanie zamieszczona cała dokumentacja przetargowa na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o czym również Państwa poinformujemy.

Założony termin składania i otwarcia ofert: 10.10.2019 r.

Przypominamy, iż dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w 41 gminach na terenie województwa małopolskiego, na prywatnych budynkach / gruntach Mieszkańców zostanie zamontowane blisko 4 tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Liczymy na pomyślne zakończenie przetargu, aby wybrani Wykonawcy mogli jak najszybciej rozpocząć pracę w terenie.

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-09-05