Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Doposażenie miejsc rekreacji w urządzenia siłowe

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji urządzeniami do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie, Goszycach, Krzysztoforzycach i Łuczycach”

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Dobiegł końca Projekt, którego Beneficjentem był LZS „Strażak” Goszcza, polegający na doposażeniu istniejących miejsc rekreacji (placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych/treningowych) w zewnętrzne urządzenia siłowe w miejscowościach: Baranówka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce oraz Łuczyce.

 

W ramach zrealizowanego zakresu prac doposażono miejsca sportowo-rekreacyjne w różnorodne urządzenia, tj.

  • w Baranówce: orbitrek, wioślarz, prasa nożna i rower wolnostojący
  • w Dojazdowie: orbitrek wolnostojący, wioślarz, prasa nożna i biegacz wolnostojący
  • w Goszycach: Motyl Alfa, wyciąg górny i wahadło
  • w Krzysztoforzycach: biegacz, rower i prasa ręczna wolnostojąca
  • w Łuczycach: wyciąg górny, wahadło, prasę ręczną i Motyl Alfa.

Wszyscy, którzy planują poprawić lub utrzymać swoją kondycję fizyczną, lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, propagują ideę prowadzenia zdrowego trybu życia lub planują choć trochę się poruszać mogą już korzystać z nowych urządzeń siłowych.

Celem realizacji Projektu jest aktywizacja społeczności oraz wzrost atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez doposażenie ogólnodostępnych, zewnętrznych miejsc rekreacji urządzeniami siłowymi.

Doposażenie istniejących miejsc rekreacji w dodatkowe zewnętrzne urządzenia siłowe wpłynie na rozwój aktywności i kultury fizycznej mieszkańców terenu – są one bezpłatne i ogólnie dostępne dla mieszkańców.

 

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu PROW na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to 40 836,00 zł., w tym dofinansowanie UE: 24 000,00 zł.

 

Dojazdów

Goszyce

2019-08-22