Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Diamentowe Gody Państwa Zbroja

W dniu 9 marca 2023 roku Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Kałkus, odwiedzili Państwa Krystynę i Stanisława Zbroja, którzy obchodzili w tym dniu 60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci wraz z rodziną oraz przedstawicielami urzędu powspominali wspólnie przeżyte lata. Państwo Krystyna i Stanisław Zbroja zawarli związek małżeński 9 marca 1963 r. w Węgrzcach. Jubilaci doczekali się dwóch córek oraz trojga wnucząt.

 

Dostojnym Jubilatom Diamentowych Godów serdecznie gratulujemy i życzymy

dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

 

2023-03-09