Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność''

 

W dniu 16.03.2020 r. Stowarzyszenie ,,Gmina Aktywna +” wspierane przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca podpisało z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego umowę na realizację w miejscowości Baranówka zadania: ,,Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym wraz instalacjami położonymi poza budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Termin realizacji prac: pierwsza połowa czerwca 2020 r.

Wartość zawartej umowy: 242 986,84 zł brutto.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2020-03-16