Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - nowe informacje

W dniu 5 września bieżącego roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z przedstawicielem biura projektowego wyłonionego do realizacji kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kocmyrzów i Luborzyca.

Zlecenie dotyczy zaprojektowania po 4 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w każdej z ww. miejscowości. Zadanie będzie realizowane dwu etapowo tj. w pierwszej kolejności firma ma uzyskać prawomocne pozwolenia na budowę dla dwóch odcinków kanalizacji o długości do 1000 m każdy. Równolegle projektowana będzie pozostała część infrastruktury.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest uzupełnieniem będącego już w trakcie realizacji zadania budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków, które docelowo mają obsługiwać do 100 budynków w Kocmyrzowie i 100 budynków w Luborzycy.

W dalszej kolejności planuje się realizację podobnego zadania w miejscowości Łuczyce.
O kolejnych etapach inwestycji i o terminie zbierania zgód na wejście w teren działek prywatnych, będziemy regularnie Państwa informować.

2022-09-07