Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH

Dnia 20.07.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH.

 

Zadanie realizujemy w imieniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy ,,KOSYNIERZY” z siedzibą: ul. Przylasek 4, 32-010 Łuczyce na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Zakres zadania: budowa kontenerowego zaplecza socjalno - sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem:

• utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową;

• instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,

• instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną,

• zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi;

• wykonanie przyłącza wody;

• wykonanie zieleni.

 

Termin realizacji 2023 r. do 110 dni licząc od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Zadanie objęte jest współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert : 08.08.2023 r. do godz.10:00. Oferty składa się jedynie drogą elektroniczną przez portal e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

 

Więcej informacji można pozyskać odwiedzając stronę prowadzonego postępowania, link dostępowy: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-f6878227-26d1...

lub odwiedzając nasz BIP, link dostępowy: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2311308...

 

2024-03-15