Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa kanalizacji na terenie gminy - informacje po spotkaniu

W dniu 13.07.2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W spotkaniu roboczym wraz z firmą projektową uczestniczył Wójt Gminy Marek Jamborski, pracownicy Urzędu oraz radni.

Spotkanie miało na celu przedstawienie radnym zaawansowania prac nad projektem głównej magistrali kanalizacyjnej Baranówka – Kraków oraz przekazanie informacji odnośnie podejmowania kolejnych kroków projektowych a następnie realizacji budowy kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.

Ważnym elementem przygotowywanej koncepcji było określenie przebiegu trasy w uzgodnieniu z projektantem drogi S7, północnej obwodnicy Krakowa S52 i PKP.

Obecnie projektant przedłożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Zostały również zaprezentowane warianty rozwiązań technicznych. O postępach będziemy informować na bieżąco.

Ważnym elementem jest świadomość, że tempo prac projektowych i pozyskiwanie decyzji będzie w dużej mierze zależne od zgód wszystkich właścicieli poszczególnych działek leżących na przebiegu kanału. W pierwszej kolejności przewiduje się realizację budowy sieci kanalizacyjnej w najbardziej zurbanizowanych rejonach gminy, ze względu na wymóg uzyskania efektu ekologicznego, co jest warunkiem pozyskania pomocy finansowej z zewnątrz.

2021-07-14