Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Bezpieczeństwo przy pawilonie „Biedronka” w Kocmyrzowie.

Informujemy, że pomimo ustaleń pomiędzy wykonawcą robót firmą INTER-BUD-POL, a urzędem gminy firma nadal nie wykonała uzgodnionych prac, czyli przejścia dla pieszych i utwardzenia pobocza.
W kwietniu urząd wydał pozytywną opinię dotyczącą zmiany organizacji ruchu w okolicy pawilonu. Do chwili obecnej INTER-BUD-POL nie rozpoczął prac w terenie.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski nadal prowadzi starania w celu pilnego rozpoczęcia prac.

2022-06-30