Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Barszcz Sosnowskiego - WAŻNE INFORMACJE

Na terenie Naszej Gminy da się zauważyć wiele siedlisk barszczu Sosnowskiego. Jest to inwazyjna roślina, która pochodzi z rejonu Kaukazu, a na tereny środkowej i wschodniej Europy została przeniesiona w 2 połowie XX wieku w celach uprawy i wykorzystania jej jako paszę dla zwierząt. Uprawy te szybko jednak zostały porzucone ze względu na stopień zagrożenia, jaki roślina zaczęła stwarzać dla zdrowia ludzi, bowiem związki chemiczne zawarte w jej soku powodują znaczne zmiany skórne u ludzi (zapalenie, poparzenia). Barszcz Sosnowskiego zaczął się rozprzestrzeniać na szeroką skalę, dodatkowo jego wysoka odporność, łatwość w rozsiewaniu i małe wymagania w stosunku do warunków obszaru występowania, spowodowały, że jest on trudny do zwalczenia. Jedna jego roślina podczas okresu wegetacyjnego może wytworzyć do 50 tysięcy nasion, a jedno nasiono może pozostać w glebie i rodzić nowe rośliny nawet przez okres 4 lat. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca każdego roku przy współpracy z uprawnionymi firmami prowadzi likwidację przedmiotowych roślin, szczególnie na terenach gminnych.
Należy zauważyć, iż barszcz Sosnowskiego występuje także na terenach prywatnych nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o gatunkach obcych, w takim przypadku działania zaradcze przeprowadza podmiot władający, będący osobą fizyczną, na nieruchomości, którą włada – czyli w większości przypadków właściciel nieruchomości. Z uwagi na fakt, że barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową, nie jest zwalczany z urzędu - obowiązek utrzymania zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na posiadaczu nieruchomości. Zabieg niszczenia barszczu Sosnowskiego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności należy wykonać mechanicznie przez wycinanie całych roślin oraz metodą chemiczną poprzez opryskiwanie preparatami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania roślin wieloletnich typu Roundup, Madrigal czy Chikara. Pamiętajmy oczywiście, by zachować przy tym szczególną ostrożność, nałożyć gumowe rękawice, gogle ochronne oraz ubranie wykonane z materiału niewchłaniającego soków z rośliny, a jeśli nie jest to możliwe, warto te czynności zlecić uprawnionej do tego firmie..
Jeśli barszcz zostanie zauważony przez podmiot na działce, która nie stanowi jego własności, informację o jego występowaniu ze wskazaniem numeru działki, lub zaznaczeniem
na mapie obszaru jego występowania należy zgłosić do urzędu gminy, który w dalszej kolejności poinformuje o tym właściciela nieruchomości.
Nie bądźmy obojętni w stosunku do tej niebezpiecznej rośliny inwazyjnej. Wspólnymi siłami i systematyczną, coroczną pracą jesteśmy w stanie zminimalizować obszar jego występowania na terenie Naszej Gminy, co przyczyni się przede wszystkim do poprawy Naszego bezpieczeństwa i utrzymania roślin gatunków rodzimych.
Dorosłe egzemplarze osiągają wysokość do 4 m, a średnica łodygi dochodzi do 10 cm. Liście wyrastają z łodygi i osiągają do 1,5 m długości. Roślina na szczycie pędów wytwarza rozległe kwiatostany zebrane w baldach, mogą one osiągnąć do 50 cm średnicy. Barszcz posiada drobne, białe kwiaty.
W w 2024 r Gmina Kocmyrzów – Luborzyca otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie na likwidację Barszczu Sosnowskiego w kwocie 60 480 zł co pozwoliło na wykonanie zabiegów likwidacji barszczu na powierzchni 6,55 ha. Wkład własny Gminy wyniósł 25 920 zł.
2024-07-02