Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze naboru wniosków w 2023 roku.

 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej:

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi

110,00 litrów x ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni
4,00 litry x x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świńW II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło;

  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na świnie owce, kozy i konie;

  • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na świnie owce, kozy i konie.

* Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON.

Dotacje będą wypłacane w terminie do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku posiadania przez producenta rolnego bydła, owiec, kóz oraz świń do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i świń będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

 

W przypadku posiadania przez producenta rolnego koni do wniosku należy dołączyć oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) koni będących w posiadaniu rolnika. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku. (W 2023 r. nie ma możliwości pobrania z ARMiR dokumentu zawierającego informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) koni).

 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło, owce, kozy, świnie oraz konie określone w załączniku do ustawy:

 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK  BYDŁA, OWIEC, KÓZ I KONI NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE:

 

 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia

sztuk bydła, owiec, kóz i koni

na duże jednostki przeliczeniowe

BYDŁO

Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18. miesiąca

1,4

Cielęta do 6. miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,8

Krowy powyżej 18. miesiąca

1

OWCE

Owce samice powyżej 1,5 roku

0,1

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

Jagnięta do 3,5 miesiąca

0,05

Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,1

KOZY

Kozy matki powyżej 1,5 roku

0,15

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,05

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku

0,01

KONIE RAS DUŻYCH

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

1,2

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

1

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,5

Źrebięta do 6. miesiąca

0,3

KONIE RAS MAŁYCH

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

0,6

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

0,5

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,2

Źrebięta do 6. miesiąca

0,12

 

 

 

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2023-10-10