Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

AKCYZA LUTY 2024 - nowy wzór wniosku

INFORMACJA
W 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.             

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń i

58,40 zł  * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje wypłacane będą w kwietniu 2024 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

W przypadku posiadania przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK

BYDŁA, OWIEC, KÓZ I KONI

NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia

sztuk bydła, owiec, kóz i koni

na duże jednostki przeliczeniowe

BYDŁO

Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,90

Buhaje powyżej 18. miesiąca

1,40

Cielęta do 6. miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,30

Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,80

Krowy powyżej 18. miesiąca

1,00

OWCE

Owce samice powyżej 1,5 roku

0,10

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

Jagnięta do 3,5 miesiąca

0,05

Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,10

KOZY

Kozy matki powyżej 1,5 roku

0,15

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,05

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku

0,01

KONIE RAS DUŻYCH

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

1,20

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

1,00

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,80

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,50

Źrebięta do 6. miesiąca

0,30

KONIE RAS MAŁYCH

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

0,60

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

0,50

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,20

Źrebięta do 6. miesiąca

0,12

 

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2024-02-26