Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

163 „kopciuchów" wymienionych w 2022 roku

Kolejne 163 piece starego typu tzw. „kopciuchy" zostały wymienione w naszej gminie w minionym roku.

 

Stało się tak dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na wymianę kotłów przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca. Jest to kontynuacja działań i kolejny projekt, który od 2017 roku realizujemy. W ramach tych projektów mieszkańcy mają możliwość wymienić piec na bardziej ekologiczne źródło ciepła wraz z dofinansowaniem. Od tego czasu zostało wymienionych 716 kotłów, a kwota dofinansowania dla mieszkańców łącznie wyniosła około 7 500 000 zł.

 

Ponadto w ramach porozumienia zawartego między Gminą, a NFOŚiGW w ramach Rządowego Programu "Czyste Powietrze" zostało złożonych ponad 200 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i docieplenie budynków mieszkalnych u osób prywatnych. Szacuje się, że kwota jaka trafi w ramach dofinansowania do naszych mieszkańców to 4 000 000 zł.

 

Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie gminy cały czas są do Państwa dyspozycji i na bieżąco opracowują i przekazują kolejne wnioski do WFOŚiGW, a także służą pomocą. Zapraszamy do kontaktu.

 

Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach projektów :

  • „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Dzialania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza).

  • „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikacje systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca".

2023-01-26