Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

10 -lecie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

22 marca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków w tym Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz przedstawiciele gmin członkowskich zaangażowani w rozwój współpracy metropolitalnej.

 

Wydarzenie umożliwiło podsumowanie efektów działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które powstało 10 lat temu i stało się przestrzenią przemyślanej współpracy gmin, dążącej do wspierania wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.

 

Spotkanie było okazją do uhonorowania ośmiu osób, których wysiłek i zaangażowanie w budowaniu fundamentów współpracy metropolitarnej zostały nagrodzone przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką HONORIS GRATIA. W śród osób odznaczonych znalazł się Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Początki współpracy gmin, zainicjowało w 2013 roku Ministerstwo Rozwoju, dając możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. W efekcie sześciomiesięcznych rozmów między przedstawicielami Miasta Krakowa oraz sąsiednich gmin uzgodniono szczegóły współpracy i 27 marca 2014 r. podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Kraków i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Otworzyło to nowy rozdział w historii relacji pomiędzy Miastem Krakowem a okolicznymi gminami, stając się fundamentem zintegrowanego rozwoju obszaru.

 

Pierwszym wyzwaniem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, dzięki której gminy Metropolii Krakowskiej otrzymały ponad 1,5 mln zł na realizację projektów służących poprawie jakości powietrza, wymianie taboru autobusowego, budowie parkingów park&ride czy ścieżek rowerowych.

 

2018 rok to czas znacznej intensyfikacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gminy Metropolii przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.”

 

14 grudnia 2021 r. nastąpiło kolejne ważne wydarzenie dla współpracy metropolitalnej – przyjęta została Strategia Metropolia Krakowska 2030, stanowiąca pionierski w skali kraju, dokument rozwoju ponadlokalnego, który wskazuje cele i kierunki działań w 7 dziedzinach współpracy.

 

Efektem wieloletniej pracy, rozmów i ustaleń w dziedzinie mobilności było uruchomienie sprzedaży Biletu Metropolitalnego. Istotnym wydarzeniem było także przyjęcie 28 listopada 2023 roku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obejmuje założenia mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa.

 

Najnowszym dokumentem współpracy jest przyjęta w grudniu 2023 r. nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, dzięki której do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat trafi 154,96 mln euro.

Warto podkreślić, że realizując ideę współpracy, Metropolia Krakowska bierze udział w wielu sieciach współpracy oraz projektach międzynarodowych.

 

Przestrzenią do współpracy są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie było inicjatorem podpisania deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki.

Fot. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

2024-03-26