Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki: remont w parku lipowym w Wysiołku Luborzyckim

W Wysiołku Luborzyckim zakończone zostały prace związane z remontem istniejących urządzeń (stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w parku lipowym. Prace obejmowały również wykonanie paleniska, zakup ławek.

Zadanie to realizowane było z Funduszu Sołeckiego.

2020-05-12