Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce cd.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI BARANÓWKA POPRZEZ WYPOSAŻENIE W ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE”

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W miejscowości Baranówka postępują roboty budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne. Wykonano już większość robót związanych z przyłączami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz posadowiono szatnię kontenerową. Pozostają dalsze roboty terenowe, roboty wykończeniowe i wyposażenie wewnętrzne.

 

Koszt: 242 986,84 PLN / z dofinansowaniem UE w wysokości 103 000 PLN


Jak poprzednio informowaliśmy, Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie "Gmina Aktywna +" przy wsparciu finansowym budżetu gminy.

 

2020-06-01