Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szanowni Państwo !

 

Zgodnie z§ 21 ust.2 Statutu Sołectw, listę osób uprawnionych w głosowaniu na Sołtysa i Radę Sołecką ustala się na podstawie spisów wyborców sporządzonych przez Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W związku z powyższym, aktualne spisy wyborców będą przygotowane na dzień zebrań w poszczególnych sołectwach.

2019-03-06